Size kesilmiş bir cezayı ödemeyi tamamen unuttuysanız – veya daha da kötüsü, kasıtlı olarak ödemediyseniz – yalnız değilsiniz; çünkü Ocak ayı sonu itibari ile Toronto`da henüz ödenmemiş olan ve toplamda 552 milyon doları bulan para cezası borçlularından birisi de sizsiniz demektir.

Her ne kadar Karayolu Trafik Yasası veya Mala Tecavüz Yasası gibi mevzuatlar eyaletlere göre düzenlense de, bu yasalar kapsamında verilen cezaların tahsil edilmesi Eyalet Suçları Yasası (Provincial Offences Act – POA) gereği şehrin sorumluluğuna giriyor.

Eyalet Suçları Yasası (POA) hız veya park ihlali cezaları da dahil olmak üzere şehrin yargı yetkisine giren, diğer eyalet yönetmelikleri veya belediye tüzükleri kapsamında bulunan bütün suçların kovuşturulması prosedürünün ana hatlarını belirliyor.

Toronto şehri resmi web sitesinde belirtildiği şekliyle, “Eyalet Suçları Yasası uyarınca kabahat kapsamındaki suçlardan birisini işlemiş olan her bir kişiye, şehir tarafından resmi bir yazı olarak cezanın son ödeme tarihini de içeren Para Cezası Bildirimi gönderilir.” Eğer bu ceza ödenmez ise, ceza miktarı temerrüde düşer yani kişi borcunu hukuka aykırı olarak ödemiyor sayılır ve bu bedel bir tahsilat acentesine gönderilebilir veya borç bedeli mülkü olan kişilerin belediye vergi faturasına tahsil edilmek üzere eklenir.

Ödenmemiş olan bir para cezası ehliyetinizin askıya alınmasına veya plaka kaydı yenileme başvurunuzun reddedilmesine ve hükümete zorluk yaratıyorsanız Yüksek Mahkeme`nin uygun göreceği bir yaptırımla karşı karşıya kalmanıza yol açabilir.

Bu cezalarla ilgili uygulanacak herhangi bir limit kanun tarafından belirtilmiyor. Bu sebeple mahkemece hükmedilmiş bir para cezasını zamanında ödemediyseniz belediye tahsilat amacı ile peşinize düşüp sizi bulmaya çalışabilir ve şahsi mülkünüze el koyabilir. Bunun dışında işvereninize maaşınızdan kesinti yapmasını emredecek kadar ileri gidebilir. Yine de bu risklere rağmen, birçok insan cezalarını zamanında ödeme konusunda pek de titiz davranmıyor.

CBC`nin (Canadian Broadcasting Corporation) haberine göre, çoğu para cezasının miktarı 5 bin Kanada dolarından fazla olmasa da aslında GTA`de bulunan az sayıda insanın hiç de azımsanmayacak bir miktar olan 250 bin Kanada doları veya fazlası miktarında POA cezası bulunuyor. Bu cezalar toplandığında 12 milyon Kanada doları borç miktarı ortaya çıkıyor.

Neyse ki, şehrin Mahkeme İşleri bölümü, insanların çoğunluğunun cezalarını gönüllü olarak ödediğini kabul ettiğinden, ödemeye aykırı davrananların davranışları genel geçer bir norm olarak kabul edilmemektedir.

Mahkeme İşleri Bölümü BlogTO‘ya verdiği demeçte şunların altını çizdi: “Hukuka aykırı olarak ödenmemiş Eyalet Suçları Yasası (POA) cezalarının tahsil edilmesi, adaletin adil bir şekilde uygulanmasını sağlamanın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu tahsilatlar halka yasaların etkili olduğunun ve cezaların yasalar çiğnendiğinde caydırıcı bir etkisi olduğu güvencesini verir.”

“İnsanlar gecikme ücretlerinden, faizden, kredi notlarının olumsuz etkilenmesinden, sivil yaptırımlardan, sürücü belgelerinin askıya alınmasından, araç plaka kaydı yenileme başvurularının reddinden veya emlak vergisi faturalarına eklenen miktarlardan kaçınabilmeleri için kesilen para cezalarını süresinde veya hemen ödemeleri yönünde sürekli teşvik edilmektedirler.”

Yine de ne yazık ki belediyeye borçlu olunan çok büyük miktardaki bazı para cezalarının onlarca yıldır ödenmemiş olduğu görülüyor. Bu durum da alınan önlem ve yaptırımların gerçekte ne kadar etkili olduğunu sorgulamamıza sebep oluyor.

Kaynak: BlogTO

Yorum bırak