IRCC çalışanları, harf ve sayıların karışımından oluşan kodlar aracılığıyla (örneğin XY98765 gibi) tanımlanırlar. Örneğin dosyanızla ilgilenen memur ek bir belge talebi için direkt olarak sizinle iletişime geçerse imza kısmında adını değil yalnızca kodunu görebilirsiniz.

Ya peki dosyanız aslında var olmayan bir memura atanırsa ne olur?

CBC bu yılın Ocak ayında DM10032 kodlu memura atanan ve uzun süredir bekleyen başvurularla ilgili bir haber yapmıştı. Ancak sonrasında IRCC, bu memurun aktif bir çalışan olduğu bilgisini paylaşmıştı ve haberin ses getirmesi bu memura atanan dosyaların nihayet işlem görmeye başlamasıyla sonuçlanmıştı.

CBC’nin bu hafta yayınladığı bir haberle IRCC’nin, on binlerce başvuru dosyasını sistemde aktif olmayan yani artık çalışmayan memurlara ya da sistemde yer tutucu olarak kullanılan kodlara atadığı ortaya çıktı.  Bu memurlardan bazılarının en son 16 yıl önce sistemde oturum açtığı söyleniyor.

Global Case Management System (GCMS), IRCC’nin başvuruları dahili olarak değerlendirmek ve sonuçlandırmak için kullandığı bir sistem. Habere göre 59,456 adet başvuru bu sistem üzerinden 779 eski IRCC çalışanına ya da hiç kullanılmayan kodlara atanmış. Ancak elbette eski çalışanların artık GCMS’e erişimleri yok ve bu dosyalar herhangi bir işlem görmeden uzun süredir beklemekte.

IRCC aktif olmayan kullanıcı hesaplarının GCMS’den silinmemesinin nedenini izlenebilirliğin kaybolacak olması şeklinde açıklıyor.

IRCC, CBC’nin spesifik olarak bu konuyla ilgili sorularına yanıt vermemiş. Ancak Göçmenlik Bakanı Sean Fraser, Pazartesi günü gazetecilere, başvuruları eski çalışanların kodlarına atamanın IRCC için “sıradan bir süreç” olduğunu, bunun envanter yönetiminin bir parçası olduğunu ve bir çalışan pasif hale geldiğinde, kodunun “önceliklendirme stratejilerinin bir parçası olarak” benzerlikleri olan dosyaları bir arada bekletmek için kullanıldığını ifade etmiş. IRCC, daha önceki bir açıklamasında ise başvuruların işlenmesinin “birden fazla memuru içerebileceğini” ve başvuruların verimlilik için bir merkezden diğerine kaydırılabileceğini belirtmişti.

Açıklamalar her ne kadar çok uzun süredir başvurusunun sonuçlanmasını bekleyen kişiler için tatmin edici olmasa da bu durumun bir hatadan ziyade sistemin işleyişinin bir parçası olduğu anlaşılıyor. Bu noktada da sistemin etkililiği ve şeffaflığıyla ilgili endişeler gündeme geliyor tabii. Ancak diğer taraftan ‘sistemin çökmesi’ gibi bir durumun söz konusu olmadığını da vurgulamamız gerekiyor.

Temsil hizmeti alarak çok sayıda kişinin başvurusunun sorumluluğunu alan bizler, parçası olduğumuz mesleki dernek ve topluluklar aracılığıyla parçası olduğumuz bu sistemdeki sıkıntıların çözümlenmesi için öneriler getirerek çözümün bir parçası olmak için çalışıyoruz. Diliyoruz ki insanların hayatlarını direkt olarak ve derinden etkileyen bu sorunlar çözüme kavuşturulsun ve daha etkili ve şeffaf işleyen bir sisteme kavuşabilelim.

Yorum bırak