Bildiğiniz üzere Kanada’yı öğrenim görme ve ardından çalışma deneyimi kazanma anlamında cazip kılan en önemli faktörlerden biri eşlerin başvurabildiği açık çalışma izni. Bu çalışma izni işverenin Kanada’da benzer nitelikte çalışan araması gibi bir takım şartlardan muaf olması nedeniyle de Kanada iş deneyimi kazanmak için oldukça cazip bir seçenek.

Ancak tabii bu başvuruyu yapabilmenin bir takım koşulları var ve 27 Eylül 2021’de bu koşullarda bazı güncellemeler yapıldı. Bu güncellemelerin yapıldığı kategoride yukarıda bahsettiğim muafiyete sahip olan birkaç çeşit çalışma izni türü var ancak ben bu yazıda yalnızca iki tür çalışma izninden, yapılan değişikliklerden ve bazı kritik detaylardan bahsedeceğim.

Tam zamanlı öğrencilerin eş veya partnerleri

Bu çalışma izni başlıktan da anlaşılacağı üzere Kanada’da öğrenim gören kişilerin eşlerini kapsıyor. Bu başvurunun zamanlaması kişilerin tercihlerine ve şartlarına göre değişiklik gösterebiliyor. Örneğin eşler Kanada’ya birlikte gelmek istiyorlarsa başvuruyu beraber yapıyoruz. Bazı durumlarda eşlerden biri ülkesinde bir süre daha kalmayı tercih edebiliyor – bu durumda da başvuruyu öğrenci olan eş okuluna başladığı zaman yapıyoruz. Bu konuda ne yazık ki çok fazla yanlış yönlendirme ve bilgi kirliliği olduğunu gözlemliyorum ama bu yazıda bu detaylara girmeyeceğiz.

Yeni yayınlanan güncellemede bu çalışma izni kategorisinde değişikliğe uğrayan IRCC’nin ifadesiyle ‘netleştirilen’ bir bölüm oldu. Güncellemede eş çalışma iznine yalnızca ‘’mezuniyet sonrası çalışma izni (PGWP) almaya uygun programlardan kabul alan ya da bu programlara devam eden’’ kişilerin eşlerinin başvurabileceği ifadesi eklendi. Bu güncelleme öncesinde de dil kursu, özel kariyer koleji, Pathway programı gibi programlara kabul alan kişilerin eşlerinin çalışma izni başvurusu yapamadığı netti ama öğrenim göreceği kolej ya da üniversitede tam zamanlı İngilizce programına katılacak olan kişilerin eşlerine çalışma izni verilmesinin önünde herhangi bir engel yoktu ve uygulamada bunun olabildiğini görüyorduk. Bu güncelleme ile bu durumun son bulduğu anlaşılıyor.

Netice olarak bir kolej ya da üniversitede tam zamanlı ESL ya da EAP programı ile dil yeterliliğini sağladıktan sonra asıl programa kabul almayı planlayan öğrencilerin eşlerinin, çalışma izni başvurusunda bulunabilmeleri için, öğrencinin asıl programa başlamasını beklemeleri gerekecek.

Bu güncellemede aynı zamanda bu başvuruda sunulması gereken dokümanlarla ilgili bilgiler de mevcut ama değişiklik olarak adlandırabileceğimiz tek kısım yukarıda bahsettiğim kısım olduğu için diğer detaylara girmeyeceğim.

Nitelikli çalışanların eş veya partnerleri

Bu kategoriye dahil olan farklı programlar da var ama ben yalnızca mezuniyet sonrası çalışma izni (PGWP) sahiplerinin eşlerini konu alacağım. Bu kategoride bizi şaşırtan herhangi bir değişiklik olmadı ama koşulların daha net bir şekilde anlatıldığını görüyoruz. O nedenle bu kategori için de bir özet vermek istiyorum.

 Başvurunun olmazsa olmazları:

Bu başvuruyu yapmanın koşulu PGWP sahibi eşin Kanada’da bir nitelikli işte çalışıyor olması (NOC 0, A, ya da B). PGWP sahibi eşin hali hazırda çalışıyor olduğunu teyit eden ve görev tanımını kapsayan bir mektup ya da iş sözleşmesinin bir kopyasının sunulması gerekiyor. Ayrıca PGWP sahibi kişinin, eşinin çalışma izni başvurusu hakkında karar verilinceye kadar NOC 0, A veya B kategorisinde bir pozisyonda çalışmaya devam etmesi gerekliliği var.

 Kritik noktalar:

Başvuruyu değerlendiren memurun sağlanan çalışma belgesinin gerçekliği konusunda endişeleri olması halinde sunulan bilgilerin gerçek olduğundan emin olmak için bir değerlendirme yapmak isteyebileceğinden bahsediliyor.

PGWP sahibi eşin işi yarı zamanlı olabiliyor. Standart bir minimum saat gerekliliği olmamasına rağmen, başvuruyu değerlendiren memurun PGWP sahibi olan eşin işinin veya sahip oldukları birikimin Kanada’da bulundukları süre boyunca kendilerini ve aile üyelerini maddi olarak desteklemek için yeterli olacağı konusunda tatmin olması gerekiyor.

Ayrıca her iki kategoride de ilişkinin gerçekliğine vurgu yapıldığını görüyoruz. Çiftlerin bu konuda gerekli bilgi ve belgeleri sunmaları bekleniyor. Memurların ilişkinin gerçekliği konusunda endişe duyması durumunda eş ya da partnerin asıl başvuru sahibi ile ilişkisinin gerçek olduğunu ve bir çıkar ilişkisi olmadığını teyit edebilmek için daha fazla belge veya bilgi talep edebilecekleri belirtiliyor.

 

Yorum bırak