PGWP başvurusu yapan bir kişinin eşi/partneri gerekli şartlar karşılanıyorsa, International Mobility Programı (IMP) C41 muafiyeti kapsamında çalışma izni ya da çalışma izni uzatma başvurusu yapabilir.

PGWP başvurusu yapmış olan kişilerin eşlerinin çalışma izni başvurusu ya da çalışma izni uzatma başvurusu yapabilmeleri için mezun olan eşin NOC 0, A ya da B kategorisinde bir işte çalışıyor olması gerekiyor.

Ayrıca mezun olan eşin çalışma izni başvurusunun yapıldığı zamandan başvuru hakkında karar verilen zamana kadar NOC 0, A veya B kategorisinde bir işte çalışmaya devam etmesi de şartlardan bir diğeri.

IRCC, 2022 ortasına kadar NOC seviyelerini TEER Kategorileri sistemi ile değiştirecek. Sonuç olarak, yakında IMP C41 politikalarında değişiklikler görebiliriz.

İşin tam zamanlı ya da yarı zamanlı olmasına ilişkin bir şart bulunmuyor. Standart bir minimum saat gerekliliği olmamasına rağmen, başvuruyu değerlendiren memurun mezun olan kişinin işinden elde ettiği gelirin veya finansal yeterliliğinin Kanada’da bulundukları süre boyunca kendisini ve aile üyelerini maddi olarak desteklemek için yeterli olacağı konusunda ikna olması gerekiyor. Bu nedenle eğer mezun olan eşin işinden elde ettiği gelir ailenin yaşam masraflarını karşılamayacak düzeydeyse işe ilişkin kanıtların yanı sıra belirli bir birikim sunabilmek iyi bir fikir olacaktır. (Bu gereklilik PGWP başvurusu için bulunmuyor.)

IRCC tarafından Eylül 2021’de güncellenen yönergede önceki yönergeden farklı olarak üç payslip şartı bulunmuyor ancak biz başvurularımıza istihdam durumunu desteklemesi için payslip’leri dahil etmeye devam ediyoruz.

Eğer PGWP başvurusu yapılırken kişinin hemen başlayacağı bir işi varsa ve eşinin çalışma izni de yakın zaman içinde bitiyorsa bu başvuru kişinin görev tanımını gösteren işveren mektubu, sözleşme ya da iş teklifi mektubu ile birlikte yapılabilir. Biz bu durumlarda payslipler alındıktan sonra başvuruya eklemeyi tercih ediyoruz. Eğer eşin çalışma izninin süresi yeterli ise uzatma başvurusu, mezun olan eş PGWP başvurusunu yaptıktan ve üç payslip aldıktan sonra yapılabilir.

Başvuruyu değerlendiren vize memurunun sağlanan istihdam belgesinin gerçekliği konusunda endişeleri olması halinde bilgilerin gerçek olduğundan ve yanlış bir beyan yansıtmadığından emin olmak için ek bir değerlendirme yapmak isteyebilir.

Ayrıca ilişkinin gerçekliğini belgelemek de IRCC tarafından altı çizilen önemli bir detay. Bu noktada önerim yeni evli olan çiftlerin başvurularına evlilik cüzdanlarına ek olarak ilişkilerinin gerçekliğini destekleyecek belgeler dahil etmeleri olacaktır. Sizi aile toplantıları, tatiller gibi farklı ortamlarda gösteren resimler, su faturası, cep telefonu faturası gibi aynı yerde oturduğunuzu gösteren belgeler, aile üyelerinden veya arkadaşlardan destek mektupları gibi belgeleri örnek olarak gösterebiliriz. Eğer medeni hal ‘common-law partner’ ise sunulacak belgelerin detayları daha farklı – bu da farklı bir yazının konusu olabilir.

Yorum bırak