Express Entry yoluyla yapılmış olan kalıcı oturum izni (PR) başvurularının işlem görme aşamasında çok fazla birikmiş olması nedeniyle 1 Kasım 2021-31 Ocak 2022 tarihleri arasında durdurulmasına karar verilmiş olan Express Entry çekilişleri için (eyalet aday programları haricinde) durdurma kararının uzatılmasına yönelik 24 Kasım 2021 tarihli bir IRCC iç notuna (memorandum) ulaşıldı. Göçmenlik Avukatı Steven Meurrens’in ATIP (Access to Information and Privacy) başvurusu yoluyla ulaştığı bu memorandumun detaylarına bir bakalım.

Memoranduma göre, 2020 ve 2021 yıllarının neredeyse tamamında yürürlükte olan seyahat sınırlamaları, değerlendirme aşamasında çok sayıda başvurunun birikmesine yol açtı. Bu durum IRCC’nin Express Entry hizmet standartlarında altı ay olan işlem süresini artırmaya devam edecek.

Memorandumda, Express Entry kapsamında bulunan üç program için (Federal Skilled Workers-FSW, Federal Skilled Trades-FST, Canadian Experience Class-CEC) işlem görmekte olan başvuruların sayısının 2022 alım hedeflerini karşılamaya fazlasıyla yeterli olduğu söyleniyor.

Kanada Göçmenlik Bakanlığı (IRCC), Aralık 2020’de Federal Skilled Worker çekilişlerini durdurmuştu. 2021’de ise TR to PR programı ile ve Canadian Experience Class’a özel çekilişler yoluyla çok sayıda Kanada iş deneyimi olan kişiye başvuru hakkı tanıyarak 2021 alım sayısını artırdı. Bu durumun ciddi bir başvuru birikmesine yol açtığı, işlem sürelerinin uzadığı ve çekilişlerin tekrar başlaması için birikmiş olan başvuruların yarıdan fazlasının işlem görmesi gerektiği söyleniyor.

Memoranduma göre, 2022-2024 Göç Seviyeleri Planının bir parçası olarak değerlendirilen mevcut seçenekler kapsamında Express Entry’nin altında bulunan üç programın alımları bakanlığın diğer önceliklerini karşılamak için (TR to PR kabulleri ve Afgan mülteciler) önemli ölçüde azaltılabilir. Değerlendirilen bazı olası senaryolarda alımların bir önceki planda 2022 için hedeflenen sayı olan 110,500’ten en az %50 oranında az olabileceği ifade ediliyor.

2022’nin başında, 2021’den kalan ve işlem görmek için bekleyen Express Entry başvuru sayısının 76 bin civarında olacağı ve bu nedenle en az 2022’nin ikinci yarısına kadar üç program için (FSW, CEC, FST) yeni Express Entry çekilişinin gerekli olmadığı söyleniyor.

FSW işlem süresinin şu anda 20.4 ay olduğu belirtiliyor ve bu sürenin 2022’de 36 aya kadar çıkacağı öngörülüyor. CEC için ise bu süre 7.6 ay.

Memorandumda Express Entry havuzunda bulunan aday sayısının 2021 sonu itibariyle yaklaşık 207 bin kişi olacağı, havuzun mevcut durumuna bakıldığında taban puanların 500’ün üzerine çıkacağı ve yaklaşık 6 ay gibi bir süre yüksek seyredeceği belirtiliyor. Yüksek puanlara sahip adayların çok yüksek insan sermayesine sahip olan kişiler olduğu, diğer taraftan adayların yüksek dil yeterliliği, eğitim seviyesi, iş deneyimi ve potansiyel olarak geçerli bir iş teklifi almış olma gibi özellikleriyle homojen bir yapıda olma eğiliminde olduğu ifade ediliyor.

Eyalet aday programları (PNP) yoluyla alımların devam etmesi ve PNP’lerin bir bölümünün Express Entry ile entegre olması nedeniyle Express Entry havuzunda hareket tamamıyla durmuş değil. Bu noktada PNP’lerin sunduğu tüm alternatiflerin adaylar tarafından anlaşılması ve adayların profillerine uygun programların var olup olmadığından haberdar olmaları büyük önem taşıyor.

Alternatif yollar planlamak gerekebilir!

Ayrıca önümüzdeki aylarda Express Entry çekilişlerinin gerçekleşmemesi durumunda hali hazırda Kanada’da mezuniyet sonrası çalışma izni (PGWP) ile bulunan ve çalışma izni birkaç ay içinde bitecek olan kişilerin de (eğer geçtiğimiz aylarda olduğu gibi geçici bir uygulama ile uzatma hakkı tanınmazsa) statülerini kaybetmemek için alternatif yollar planlamaları gerekebilir.

Kanada Göçmenlik Bakanı Sean Fraser, önümüzdeki birkaç hafta içinde 2022-2024 Göç Seviyeleri Planında yaptıkları güncellemeleri duyuracak. Duyuru, Kanada’nın bu yıl ve önümüzdeki iki yıl için göçmenlik hedeflerini ve ayrıca Kanada’nın çeşitli ekonomik, aile ve insani sınıf programları kapsamında kabul edeceği yeni göçmen sayısını içerecek.

Bu duyuruyla beraber bu memorandum yoluyla haberdar olduğumuz ancak resmi bir duyuru niteliği taşımayan detaylar netleşiyor olacak. Önümüzdeki günlerde gelişmelerle ilgili bilgilendirmelere devam edeceğim.

1 Yorum

Yorum bırak