Kanada’da gerçekleştirilen bir araştırma, son yedi yılda ülke genelindeki cezaevlerinde kalan dokuz mahkumun ötanaziyle yaşamına son verdiğini ortaya koydu.

Calgary Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğretim üyesi Jessica Shaw tarafından yürütülen cezaevlerinde tıbbi destekli ölüm vakalarını konu alan çalışma, federal cezaevlerinde tutulan mahkumlar arasında ötanazi talebinin yüksek olduğunu gösteriyor.

Araştırmaya göre, Kanada’da ötanaziye izin veren yasanın Haziran 2016’da yürürlüğe girmesinden 31 Mart 2023’e kadar toplam 27 mahkum ötanazi başvurusunda bulundu.

Başvuranlar arasından dokuz mahkumun talebi kabul edilerek yaşamları ötanazi yoluyla sona erdirildi.

Shaw’ın çalışması, geçmiş yıllarda İsviçre, Belçika ve İspanya’daki cezaevlerinde de benzer uygulamaların gerçekleştiğine işaret ediyor. Bu ülkelerde şimdiye kadar sadece birer mahkum ötanazi ile hayatını sonlandırdı.

Shaw, vakaların raporlanması ve kararların nasıl verildiği konusunda şeffaflık eksikliğinin kaygı verici olduğunu belirtti.

Hapishanelerdeki ötanazi uygulamaları için daha şeffaf ve tatmin edici bilgilendirme talep eden Shaw, “Kapalı kapılar ve parmaklıklar ardında yaşanan olaylar konusunda endişeliyiz” dedi.

Kanada, mahkumlar için tıbbi destekli ölümü bir hak olarak kabul eden ve uygulama yönergeleri sunan dünyadaki tek ülke olarak bilinir.

Ülkede cezaevinde bulunan mahkumların talepleri, cezaevi yönetimi tarafından işleme alınır ve mahkumun başvurusu, dışarıdan iki tıbbi değerlendirme uzmanı tarafından değerlendirilir.

Resmi istatistiklere göre, Kanada cezaevlerinde yaklaşık 32 bin erkek ve kadın mahkum bulunmaktadır. Mahkumların çoğunluğu 50 yaş ve üzeri olup, bu yaş grubu, kanser gibi tıbbi destekli ölüme yol açan hastalıklara yakalanma riski taşımaktadır.

İdam cezası resmen 1976 yılında kaldırılan Kanada’da, federal hükümetler daha önce de ölüm cezalarını ömür boyu hapis cezasına dönüştürüyordu.

Kanada’da resmi kayıtlara göre en son idam cezası 1962 yılında infaz edildi.

Haziran 2016’da ise ülkede ötanazi ile yaşamına son verme hakkını tanıyan bir yasa kabul edildi.

Kanada, mahkumlar için tıbbi destekli ölüm hakkını düzenleyen ve uygulanmasına dair yönergeler sunan dünyada ender ülkelerden biri olarak bilinir. Bu durum, hükümet ve cezaevi yönetimlerinin, ötanazi uygulamalarında daha fazla şeffaflık ve açıklık sağlaması gerektiğine işaret eden araştırmacılar tarafından dile getirilmektedir.

Ötanazi Nedir?

Ötanazi, ağrılı ve sürekli bir hastalık sürecinde olan veya yaşam kalitesi düşük bireylerin, özellikle hastaların rızası doğrultusunda yaşamlarının sonlandırılması sürecidir. İstenen ölüm olarak da adlandırılan ötanazi, çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilebilir ve bazı ülkelerde yasal olarak kabul edilmiştir. Ötanazi, tıbbi yardımlı ölüm olarak da bilinir ve kişinin yaşamına son verme kararının gönüllü olduğu durumlarda uygulanır.

Ötanazi uygulaması, hastanın talebi ve rızası doğrultusunda gerçekleştirilir. İlk olarak, hastanın durumu ve ötanazi talebi tıbbi değerlendirmelerden geçer. Uygun görülmesi durumunda, genellikle bir hekim tarafından uygulanır. İşlem sırasında hastaya öncelikle sakinleştirici bir ilaç verilir, ardından hayati fonksiyonları durdurarak ölüme yol açan ilaçlar uygulanır. Ötanazi, etik ve hukuki tartışmalara yol açsa da, bazı ülkelerde bu süreç yasal ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

 

Yorum bırak